.site/flag.lv.svg LV

Konfidencialitātes politika

Šī Personiskās informācijas konfidencialitātes politika (turpmāk — Politika) ir spēkā visai informācijai, kuru juridiskā persona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PN Baltic», nod. maks. Nr. 40103699134, reģistrētā juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2164, un/vai tās afilētās personas var iegūt par lietotāju, kad viņš izmanto mājaslapu lv.freedomtampons.com.

Mājaslapas lv.freedomtampons.com izmantošana nozīmē lietotāja bezierunu piekrišanu šai Politikai un tajā norādītajiem viņa personiskās informācijas apstrādes noteikumiem. Ja lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņam jāatturas no šī resursa izmantošanas.

1. Lietotāja personiskā informācija, kas tiek iegūta un apstrādāta mājaslapā lv.freedomtampons.com.

1.1. Šīs Politikas ietvaros kā «personiskā informācija» tiek uztverta:

1.1.1. personiskā informācija, kuru lietotājs pats sniedz par sevi, izveidojot pieteikumu, veicot pirkumu, reģistrējoties (izveidojot savu kontu) vai citādi izmantojot mājaslapu.

1.1.2. dati, kas automātiski tiek nodoti mājaslapai lv.freedomtampons.com tās izmantošanas laikā no lietotāja ierīces programmnodrošinājuma, tostarp IP adrese, informācija par sīkdatnēm, informācija par lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, ar kuras palīdzību var piekļūt mājaslapai), piekļuves laiku un pieprasītās lapas adresi;

1.1.3. dati, kas tiek sniegti mājaslapai, lai varētu piedāvāt pakalpojumus un/vai pārdot preces un/vai sniegt citas mājaslapas apmeklētājiem būtiskas lietas saskaņā ar šī resursa darbību:

  • vārds un uzvārds
  • elektroniskā pasta adrese
  • tālruņa numurs

1.2. Šī politika attiecas tikai uz mājaslapu lv.freedomtampons.com, tā nekontrolē un nav atbildīga par trešo personu mājaslapām, kurās lietotājs var nonākt, atverot saites, kas pieejamas mājaslapā lv.freedomtampons.com. Tādās mājaslapās no lietotāja var tikt ievākta vai tikt pieprasīta personiskā informācija, kā arī var tikt veiktas citas darbības.

1.3. Mājaslapa vispār nepārbauda lietotāju sniegtās personiskās informācijas uzticamību un nekontrolē lietotāju rīcībspēju. Mājaslapa lv.freedomtampons.com uzskata, ka lietotājs sniedz uzticamu un pietiekamu personisko informāciju par šī resursa veidlapās esošajiem jautājumiem, un uztur šo informāciju kā aktuālu.

2. Lietotāju personiskās informācijas ievākšanas un apstrādes mērķi.

2.1. Mājaslapa ievāc un uzglabā tikai tos personiskos datus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un/vai preču pārdošanai un/vai citu mājaslapas lv.freedomtampons.com apmeklētājiem būtisku lietu sniegšanu.

2.2. Lietotāja personisko informāciju var izmantot šādos nolūkos:

2.2.1. lai reģistrētu lietotāju mājaslapā;

2.2.2. lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar klientu un sniegtu klienta atbalsta pakalpojumus;

2.2.3. lai izplatītu informācijas un reklāmas materiālus.

3. Nosacījumi par lietotāja personiskās informācijas apstrādi un tās nodošanu trešajām personām.

3.1. Mājaslapa lv.freedomtampons.com uzglabā lietotāju personisko informāciju saskaņā ar konkrēto servisu iekšējiem reglamentiem.

3.2. Lietotāja personiskā informācija ir konfidenciāla, izņemot gadījumus, kad lietotājs pats labprātīgi ir sniedzis informāciju par sevi, lai tā būtu vispārēji pieejama neierobežotam personu skaitam.

3.3. Mājaslapai lv.freedomtampons.com ir tiesības nodot lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

3.3.1. ja lietotājs piekritis, ka viņa dati tiek sniegti kādam citam;

3.3.2. ja datu nodošana ir nepieciešama, lai lietotājs varētu izmantot mājaslapu lv.freedomtampons.com vai lai viņam sniegtu pakalpojumus un/vai pārdotu preces;

3.3.3. ja datu nodošanu nosaka Krievijas vai cita piemērojamā likumdošana un tā jāveic likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros;

3.3.4. lai nodrošinātu mājaslapas lv.freedomtampons.com vai trešo personu tiesību un likumisko interešu aizstāvību gadījumos, kad lietotājs pārkāpj mājaslapas lv.freedomtampons.com lietotāja vienošanos.

3.4. Apstrādājot lietotāja personiskos datus, mājaslapa lv.freedomtampons.com ņem vērā Latvijas Republikas likumu «Fizisko personu datu apstrādes likums».

4. Lietotāja personiskās informācijas mainīšana.

4.1. Lietotājs jebkurā brīdī drīkst mainīt (atjaunot, papildināt) savu sniegto personisko informāciju vai kādu tās daļu, kā arī tās konfidencialitātes nosacījumus savā mājaslapas personiskajā kontā, bet, ja tāda nav, pasakot vai uzrakstot iesniegumu mājaslapas administrācijai šādā veidā:

4.2. Lietotājs jebkurā brīdī drīkst atsaukt savu piekrišanu personisko datu apstrādei, pasakot vai uzrakstot iesniegumu mājaslapas administrācijai šādā veidā:

5. Pasākumi, kas jāveic lietotāju personiskās informācijas aizsardzībai.

Mājaslapa veic nepieciešamos un pietiekamos organizācijas un tehniskos pasākumus lietotāju personiskās informācijas aizsardzībai pret prettiesisku vai nejaušu pieeju, iznīcināšanu, izmainīšanu, bloķēšanu, kopēšanu un izplatīšanu, kā arī pret citām prettiesiskām trešo personu darbībām ar tiem.

6. Konfidencialitātes politikas izmainīšana. Piemērojamā likumdošana.

6.1. Mājaslapai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā. Veicot izmaiņas, aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējais atjaunināšanas datums. Politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas brīža, ja Politikas jaunajā redakcijā nav paredzēts citādi. Spēkā esošā redakcija vienmēr ir mājaslapā lv.freedomtampons.com.

6.2. Uz šo Politiku un attiecībām starp mājaslapu un lietotāju, kas radušās saistībā ar Konfidencialitātes politikas piemērošanu, attiecas Latvijas Republikas likumdošana.

6. Atgriezeniskā saite. Jautājumi un priekšlikumi.

7.1. Visi priekšlikumi vai jautājumi par šo Politiku jāizsaka vai jānosūta šādi: